Applikasjonsprogramvare

Application Software

applikasjonsprogramvare (app)

Programvare er all dataprogramvare som får en datamaskin til å utføre nyttige oppgaver utover kjøringen av selve datamaskinen. En spesifikk forekomst av slik programvare kalles et program, et program eller en app.Begrepet brukes til å kontrastere slik programvare med systemprogramvare, som administrerer og integrerer datamaskinens evner, men som ikke direkte utfører oppgaver som gagner brukeren. Systemprogramvaren betjener applikasjonen, som igjen betjener brukeren.

Iinformasjonsteknologi, et program er et dataprogram designet for å hjelpe folk med å utføre en aktivitet. Et program skiller seg dermed fra et operativsystem (som kjører en datamaskin), et verktøy(som utfører vedlikehold eller generelle gjøremål), og aprogrammeringsverktøy (som det opprettes dataprogrammer med).Avhengig av aktiviteten den ble designet for, kan et program manipulere tekst, tall, grafikk eller en kombinasjon av disse elementene. Noen applikasjonspakker fokuserer på en enkelt oppgave, for eksempel tekstbehandling; andre, kaltintegrert programvare inkluderer flere applikasjoner.