2D datagrafikk

2d Computer Graphics

2D-datagrafikk er den databaserte generasjonen av digitale bilder - hovedsakelig fra todimensjonale modeller (for eksempel 2D-geometriske modeller, tekst og digitale bilder) og ved spesifikke teknikker for dem. Ordet kan stå for den grenen av informatikk som inneholder slike teknikker, eller for selve modellene.